Vi tror på skrock…

Eller ja, inte skrock som i vidskepelse förstås. Men det finns ju en annan typ av skrockande som vi länge har planerat för. Vi har nu ÄNTLIGEN skaffat höns. Efter många förseningar av de mest skilda slag har vi nu tillgång till ägg av den schysstaste sort man kan tänka sig, det känns bra! De har bott här sedan i påskas och fann sig genast väl tillrätta. Innan de kunde flytta hit fick vi såklart ordna boende till dem:

Hönsgård på g

Hönsgård på g

Och såhär fint blev det sen!

Och såhär fint blev det sen!

Inne i huset har de en bädd av torv, sittpinnar och värpreden. Vi visste inte om de skulle tycka att redena var i minsta laget, men det hade vi inte behövt oroa oss för!

Det ryms två i varje tydligen!

Det ryms två i varje tydligen!

Dagtid kan de gå ut och in som de vill i rastgården. De äter ett färdigfoder men får också matrester som de alltid kastar sig över.

I början har de bara varit i rastgården men nu har de fått börja komma ut lite grann i det fria. Det finns dock en del rovfåglar här så när vi inte är hemma kommer de att få vara skyddade av sitt nättak.

På upptäcksfärd

På upptäcksfärd

Ett par av hönorna hittade högen med uthällt korn som vi trodde skulle bli uppätet av småfåglarna. Nu hamnade i nöjda hönsmagar istället, det blev ett intensivt pickande.

En skatt!

Kolla – en skatt!

Gruppen består av fem hönor och deras tupp. Han håller noggrann koll på damerna och annonserar lite då och då att han finns här så att ingen glömmer 🙂

Det syns vem som är ansvarig!

Det syns vem som är ansvarig!

Du kan läsa mer om hönsen och att köpa ägg av oss här!