Börja med får?

Svensk lammproduktion går som tåget nu! De historiskt höga avräkningspriserna, i kombination med att intresset för att bo på landet och producera sin egen mat ökar, gör att det kan vara svårt att få tag på livdjur. Vi säljer gärna lamm till liv om vi tycker att det finns fler än de vill själv behöver till rekrytering som håller måttet. I år har vi redan haft flera förfrågningar och vet att vi inte komma kunna möta efterfrågan. Det är väldigt roligt med det ökade intresset för får! Samtidigt ökar risken för oseriösa försäljare när utbudet är begränsat och många vill köpa. Vi tänkte därför ta tillfället i akt att komma med några tips om vad man ska tänka på innan man sätter igång, även om det bara är i liten skala. Snarare än du tror kommer du att vilja ha fler får 🙂 Tipsen nedan gäller även vid inköp av enstaka baggar, som är en form av livdjursinköp de flesta kommer att behöva göra återkommande.

Det finns några väldigt klassiska tips och här förklarar vi varför de faktiskt är viktiga och inte alls något som bara är bra i teorin:

Köp bara MV-fria djur!

Maedi Visna är en lömsk sjukdom som lyckligtvis är mycket ovanlig i Sverige. Det beror inte på tur, utan på ett träget arbete med provtagning och utslagning av smittade djur. Tyvärr är inte alla besättningar anslutna till kontrollprogrammet och för dessa djur är statusen okänd. Blandar man friförklarade djur med djur som har okänd status förlorar de friförklarade djuren (så kallade M3) omedelbart sin status och måste provtas igen. Alla seriösa säljare av livdjur nämner redan i annonsen att djuren är MV-fria och du ska få ett aktuellt intyg vid köp.

Håll koll på parasiterna!

Får tillhör de där fantastiska djuren som gör protein av gräs, inte sällan på marker som inte kan nyttjas till annat än just bete. Samtidigt som de betande mularna gör en insats för att bibehålla öppna landskap och biologisk mångfald innebär det alltid en risk för parasitinfektion att ha djur på bete. Ibland ser man uttrycket ”parasitfria” om djur som är till salu. Det går tyvärr inte att veta att ett djur är fritt från parasiter och för vuxna djur är det dessutom helt osannolikt att de inte bär på några parasiter alls. En mindre mängd parasiter kan de flesta djur som i övrigt är i god kondition klara av.

Det finns ett par parasiter man ska vara extra vaksam på när man köper in djur, Haemonchus contortus/Stora Magmasken samt Fasciola Hepatica/ Stora leverflundran.

Haemonchus är vanlig på svenska fårgårdar och det nämns ibland som argument för att ”det inte är så farligt”. Det är dock väldigt onödigt att med berått mod köpa in denna parasit till sina tidigare fria marker. Man ska vara medveten om att varje provtagning är en ögonblicksbild och ingen garanti. Endast om besättningen kan uppvisa en rad korrekt tagna (!) prover som är negativa för Haemonchus ska man betrakta den som sannolikt fri från denna parasit som ibland kan utgöra dödsorsak om den tillåts härja fritt. Parasiten har tyvärr börjat uppvisa resistens och kan då vara ett ännu värre problem. Flera gårdar med resistenta Haemonchus har tvingats slå ut alla sina får då de inte gick att behandla dem. Att slippa parasiterna helt är givetvis det bästa sättet att minska resistensutvecklingen genom att inte behöva avmaska alls!

Stora leverflundran är ett ökande problem i Sverige. Det är en parasit som fåren delar med nötkreaturen och därför hjälper det inte att växelbeta med nöt, något som annars kan vara en effektiv del av att jobba med att få ner parasittrycket utan att använda läkemedel. Flundror ingår inte i de vanliga provtagningen och att säljaren säger att de aldrig fått fyndet leverflundra vid träckprovtagning är alltså inte relevant. För flundrorna är det betydligt mer tillförlitligt att titta på om det förekommit slaktanmärkningar. Seriösa slakterier rapporterar detta, men det finns tyvärr ett mindre antal som inte gör det.

Flundrorna kan påverka framför allt vuxna får rejält. Det anses omöjligt att bli av med dem på sina marker även om markerna inte betas vilket är en viktig skillnad mot många andra parasiter.

Tänk att kunna göra protein av gräs, vilken superkraft?!

Får behöver bra foder!

Tvärtemot vad många tror är får väldigt krävande när det gäller kvalitet på grovfoder och bete. Helst ska fodret inte vara längre än mulen är bred och det ska vara tidigt skördat så det är bladrikt och spätt. Ger du får ett alltför grovt foder kommer det att bli mycket spill för de är fenomenala på att sortera och det kan leda till att de tappar i hull. Får kan verkligen bokstavligen svälta ihjäl vid ett fyllt foderbord, om det är fyllt med foder av fel typ. Det är omöjligt att se på får vilket hull de har utom när de är nyklippta. Därför är det viktigt att känna över ryggen på dem löpande för att kontrollera hullet. Tackor med diande lamm har de allra högsta kraven. Även med ett bra grovfoder kan kraftfoder behövas, räkna på foderstaten i förväg för om de börjar rasa i hull under digivning är det svårt att vända.

När alla får plats att äta samtidigt blir det lugnare vid foderbordet.

Får är tåliga – men det har också sina nackdelar!

Som de flock- och flyktdjur får är vill de inte visa sig svaga. Det gör att det kan vara svårt att upptäcka skador och sjukdomar. Noggrann daglig tillsyn är förstås viktig som för alla djur, men i det måste ingå att studera dynamiken bland djuren. När man känner sin besättning vet man (om det inte är alltför många djur) vilka individer som brukar vara först framme och vilka som håller sig i bakgrunden. Vi hade tidigare en väldigt rädd tacka som inte brukade komma fram och äta så länge man själv var kvar på foderbordet vilket är ett klart udda beteende för glupska Gotlandsfår. För henne var det normalt, skulle det vara någon annan brukar det betyda sjukdom eller att det är lamning på gång. Lita på magkänslan! Får kan ha ganska fula skador utan att avvika från flocken eller sluta äta, så det gäller att fånga upp även de små signalerna för att kunna ingripa i tid.

Vatten till en sjuk tacka på betet, för dålig för att orka gå till vattenkaret.

Vad gör du om ett djur är sjukt?

Först av allt, se till att i förväg ha skaffat kontaktuppgifter till veterinär som är tillgänglig även på obekväm tid. Bestäm dig för vad du är beredd att lägga på dina djur om olyckan är framme. Vissa saker är lätta att åtgärda och kostar inte så mycket om veterinären kan komma på vardag, andra tillstånd kan vara betydligt dyrare och/eller ha sämre prognos. Ett avlivat djur lider inte och avlivning kan vara det bästa alternativet om man inte har ekonomisk eller praktisk möjlighet att vårda ett sjukt djur. Förutom en veterinärkontakt kan man förstås gärna etablera kontakt med någon erfaren lammproducent som ofta gärna bistår med goda råd.

De vanligaste orsakerna till veterinärbesök hos får är juverinflammation, kalkbrist, förlossningsproblem samt sjukdomar hos lamm såsom diarré eller ledinflammation. Många besök går att förebygga genom god hygien, tackor i rätt hull och en bra foderstat. Märker du att något djur inte mår bra är du skyldig att se till att det får vård. Läs på i förväg om vad du kan göra själv och vad du behöver kontakta veterinär för!

Får kan ha enkla byggnader, men ställer också krav

Det är vanligt att hysa får i befintliga byggnader på gården, särskilt som nystartad. Kyla är inget problem för får (om de inte är alldeles nyklippta), däremot kan fukt bli ett problem i dåligt ventilerade byggnader. En djupströbädd avger massor med fukt! För att slippa onödigt foderspill behöver foderbordet vara utformat på rätt sätt och helst tillräckligt stort för att alla ska kunna äta samtidigt. Jordbruksverkets föreskrifter om minimimått anses av de flesta inte fungera i praktiken, det behövs mer utrymme.

Det vanligaste systemet att hålla får i Sverige är på djupströbädd av halm. Under stallsäsongen växer bädden och det kan göra att man behöver höja upp foderbord och vattenkoppar för att fåren ska kunna äta och dricka bekvämt om man inte gödslar ut under vintern. Om stallet är oisolerat behöver man sörja för att vattnet inte fryser.

Genom att från början bygga så att den dagliga skötseln blir lätt och smidig får man tid över till det roliga med att ha djur. Det är ju trots allt roligare att gosa med lamm än att släpa vatten…

Första livsviktiga råmjölken!

Klippning

Alla får ska enligt lag klippas minst en gång per år. Det är ett tungt jobb! På Fåravelsförbundets hemsida finns kontaktuppgifter till klippare, kontakta någon i god tid. Får som inte klipps får lång och tovig ull. Den isolerar mycket sämre och kan orsaka lidande för djuren. Tyvärr händer det att djur i katastrofalt lågt hull upptäcks vid klippning vilket är helt förkastligt. Med regelbunden hullbedömning hinner man i tid upptäcka djur som faller ur, det finns inga ursäkter för att låta detta ske obemärkt.

Vi klipper våra får inför betäckning och lamning. Det passar bra när de är inomhus hela vintern. Rådgör med din klippare om lämpliga tidpunkter och se till att erbjuda goda förutsättningar när det är dags. Torra får som inte fått foder senaste 12 timmarna, bra beslysning, en masonitskiva att stå på och gott fika!

Prydligt nyklippta, så snyggt blir det om man anlitar proffs!

Fårvärlden – inte så stor men väldigt generös!

Vi har turen att tillhöra Skaraborgs Fåravelsförening som ordnar en mängd aktiviteter och studiebesök varje år. Det har varit ovärderligt för oss, förutom att det givetvis är väldigt kul att lära känna andra som är i samma bransch. Vi har blivit så väl mottagna som nybörjare vilket vi är väldigt tacksamma för. Alla lokala föreningar är inte lika aktiva, men det är ändå ett hett tips att bli medlem i Svenska Fåravelsförbundet. Som medlem får du den utmärkta tidningen Fårskötsel och bidrar till att lammproduktionens intressen värnas på många olika fronter. Kanske ordnar din lokala fåravelsförening till exempel kurser om lamning och lamningshjälp?

När de är högdräktiga är tackorna extra keliga. Det tycker både stora och små är mysigt!

Vi hoppas att vi med detta inte avskräckt någon! Får är jätteroliga djur och vi har aldrig någonsin ångrat att vi skaffat dem. Följ gärna vad som händer på gården på Facebook och Instagram (@sjogardenslamm)!