Omärkligt märkta

”Sjuan” och ”Tian” har lyckats tappa vardera ett öronmärke. Lyckligtvis utan att skada själva örat dock! Nya märken har beställts hem. Ikväll kom de på plats och vi kan känna oss ordentliga som bara har korrekt märkta djur.

Redo för reda igen

När man märker de små lammen måste man ju trycka märket genom själva örat förstås, men det behövdes inte den här gången.

Håltagning redan klar!

Tackorna tyckte själva att det nog gick bra med bara ett märke, för de var inte så sugna på att stå stilla för fotografering, trots att det rimligen inte kändes alls när märket sattes dit.

Så ska det se ut!

Man kan se att det som sitter i höger öra är lite mer solkigt än det fräscha i vänster öra. På vintern blir märkena lite smutsiga av fettet i ullen och dammet inomhus men det åtgärdas varje år av sommarbetet så vi brukar aldrig ha problem att se vem som är vem. De är ju alla väldigt olika också och inte ”bara” ett nummer 🙂