Det här med gräs…

I P1:s ”Vetandets värld” kunde vi i igår höra att det nu blir allt vanligare att svenska lamm inte fått gå på bete. Ibland framställs denna typ av djurhållning som något väldigt negativt för djuren. Matematiken är dock enkel, vill vi ha färskt lammkött på våren så kommer de lammen inte att ha varit ute – för det finns som bekant inget gräs i Sverige på vintern! Det beror alltså inte på att dessa lamm i högre grad behandlas som ”en del av en industri”.

Det är fantastiskt fint att se betande djur och det är också deras naturliga beteende som vi givetvis ska låta dem få utlopp för när så är möjligt. Tackorna som är mammor till de inomhusuppfödda lammen går såklart ute  och betar när de kan.

Lammuppfödningen skiljer sig generellt rätt mycket från uppfödningen av nöt och gris där man tar ungen från sin mamma relativt sett väldigt mycket tidigare. Så kallade vårlamm, som slaktas vid 3-4 månaders ålder på våren, har oftast inte vants av alls utan går med sin mamma hela tiden och kan dricka mjölk parallellt med att äta vanligt foder. Våra lamm vänjs av vid ca 4 månaders ålder och fortsätter därefter att gå på bete i en egen grupp.

Självklart vill vi helst att ni äter kött från oss, men svenskt inomhusuppfött lamm är inget dåligt alternativ för den som prioriterar god djurvälfärd. I en del stora ”betesländer” som till exempel Nya Zeeland där så gott som alla lamm föds upp på bete utförs kirurgiska ingrepp som kastrering och svanskupering utan bedövning. Obedövad slakt, även för produktion av kött som sedan inte märks som halal- eller kosherslaktat, är vanligt på Irland.

Gamla nyheter för våra trogna läsare: Välj svenskt kött alla dagar på året för störst sannolikhet att djuren har haft det bra och inte medicinerats i onödan. Enkelt!

Mattias, Jessica och fåren

Bäst är det ändå ute, särskilt om man kan bli klappad också!